Quiz Powered by Trendolizer

GeenStijl: QUIZ - Maar wie zijn dit?

Trending story found on www.geenstijl.nl
A) Boney M. tribute bandB) Afdeling Nepal-West Forum voor DemocratieC) Mensen die mensen kennen die aan wiet of hasj gestorven zijnD) Hou je bek met je white privilegeE) Anders, namelijk......
[Source: www.geenstijl.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments