Quiz Powered by Trendolizer

GeenStijl: QUIZ - Is dit liedje transfoob?

Trending story found on www.geenstijl.nl
A) Ja. Het wordt tijd dat Mounir Samuel dat in een combinatie van dans en spoken word aan Brabanders uit gaat leggen.B) Nee. Maar wel racistisch natuurlijk. Colored girls, kom nou.C) Nee godverdekutjezus nee echt nog niet misschien mensen een...
[Source: www.geenstijl.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments