Quiz Powered by Trendolizer

Hoeveel nutteloze weetjes ken jij? Speel de quiz!

Trending story found on www.ad.nl
Hoeveel nutteloze weetjes ken jij? Speel de quiz!
Journalisten Flip van Doorn en Jonah Kahn zijn specialisten in nutteloze weetjes. Naar aanleiding van hun boek Hoeveel poten heeft een octopus? maakten ze deze quiz. Test je kennis - over zaken waar je niets aan hebt. Succes!
[Source: www.ad.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments